2. Åbne formater og fælles standarder

Digitalt samarbejde kræver fælles retningslinjer for bl.a. informationsudveksling og brugen af digitale værktøjer såsom BIM (Building information modeling), så de forskellige digitale ”sprog” kan tale sammen. Det er endvidere centralt for det digitale samarbejde, at det tekniske grundlag er softwareneutralt og baseret på åbne dataformater.
 
Standardisering af metoder og processer for BIM har taget fart de sidste 10 år. Fælles standarder af høj kvalitet kan sikre et fælles grundlag for anvendelsen af digitale værktøjer i byggeprojekter fra idé til drift.
 
På internationalt niveau udarbejdes der standardarder, som handler om at sikre et fælles grundlag for forvaltningen af konsistent og sporbar data i byggeprocessen ud fra bl.a. fælles strukturer, fælles definitioner og fælles logik. En øget anvendelse af internationale standarder i dansk byggeri vil desuden åbne op for øget konkurrence og gøre danske aktører bedre rustet til de udenlandske markeder.