4. Digitale kompetencer til hele værdikæden

Digitalisering er medvirkende til en øget specialisering af branchen og kan være en udfordring særligt for de mindre virksomheder, når de indgår i konkurrencer og samarbejder med større digitaliserede virksomheder. Digitale arbejdsmetoder bliver imidlertid en større del af byggeprojekter og et gradvist større og større konkurrenceparameter.

Mangel på digital parathed hos en eller flere aktører i et byggeprojekts værdikæde kan udgøre en barriere for, at de digitale muligheder udnyttes fuldt ud, og at produktiviteten løftes på projektniveau. Men man kan også gå glip af en række effektiviseringsgevinster i sin administration og daglige arbejde.

For at imødekomme byggeriets kompetencebehov er der også brug for at tiltrække ny viden og andre faggrupper til branchen. Der ses gradvist flere aktører som f.eks. softwareudviklere, der udvikler nye digitale værktøjer uden særligt forudgående kendskab til byggeri. Disse aktører kan bringe et friskt syn på branchens udfordringer og være med til at udvikle nye, innovative løsninger og udfordre branchens samarbejdsformer og arbejdsmetoder.