Dansk Standard (DS) har på Bolig- og Planstyrelsens opdrag udarbejdet en køreplan for BIM-standardisering, der bl.a. skal understøtte en dansk implementering af nye europæiske standarder for informationsstyring med BIM.

Det første skridt i implementeringen af de nye standarder, DS EN/ISO 19650 del 1 og 2, har været at oversætte dem fra engelsk til dansk. Standarden anlægger en ramme for det digitale samarbejde, som baseres på bygherrens forretningsbehov og de afledte informationskrav. Oversættelsen blev færdiggjort januar 2020 og kan findes hos DS.

Herudover er der udarbejdet en dansk vejledning til standarderne som led i køreplanen. Vejledningen knytter bl.a. standardernes anvisninger til datadeling og –leverancer til danske værktøjer såsom IKT-specifikation, bygningsdelsspecifikation og klassifikation.

Vejledningen til DS EN/ISO 19650 del 1 og 2 kommer snart op her.