3. Bedre udnyttelse af data

Der sker i dag en begrænset opsamling og nyttiggørelse af den data, der genereres i byggeriet og ved drift og brug af bygninger. Der er behov for i højere grad at tænke data på portefølje- og sektorniveau for at kunne høste erfaringer på tværs af projekter og opsamle viden, der kan bruges på tværs af branchen til at evaluere og effektivisere byggeprocesser og især bygningsdrift, hvor der i særlig grad er et stort samfundsøkonomisk potentiale i effektiviseringer.

Strategi for digitalt byggeri har sat særligt fokus på den værdi, bedre udnyttelse af data og digitale løsninger kan tilføre drift og vedligeholdelse af bygninger.