5. Mere bæredygtigt byggeri gennem digitalisering

Byggeri udgør en stor andel af hele samfundet energi- og ressourceforbrug. Der ligger derfor en vigtig opgave i at få nedbragt bygningers miljømæssige påvirkning og klimaftryk. Digitale værktøjer og data kan understøtte en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i såvel udførelsen som driften, og der ligger derfor et stort potentiale i at udnytte de digitale værktøjer til at skabe et mere bæredygtigt byggeri. 
 
Digitale løsninger kan også skabe et langt bedre overblik over byggeriets forskellige miljø- og klimapåvirkninger over den samlede levetid. Et bæredygtigt byggeri, der opfylder de sociale, miljømæssige og økonomiske kriterier, kræver nemlig, at der fra de tidligste skitser til nedrivning tænkes langsigtet og helhedsorienteret. Digitale løsninger skal altså være med til at gøre de komplekse valg mere gennemskuelige.
Illustration: Bolig- og Planstyrelsen, Kontor for Byggeri