1. Bedre udnyttelse af digitale værktøjer

De digitale værktøjer muliggør og fordrer transparens og samarbejde på tværs af fag og virksomheder, men mulighederne er endnu ikke udnyttet fuldt ud på brancheniveau. Ved at understøtte god og tidslig planlægning, kommunikation og koordinering under byggeriet, kan digitalisering mindske mængden af fejl og mangler samt reducere overskridelse af tid og økonomi.

Mulighederne for digitalisering er mange og for de, der ikke har indgående kendskab til området, er det en stor opgave at skulle sætte sig ind i hvilke muligheder og indsatser, der giver værdi i netop deres byggeprojekt. De digitale bygningsmodeller, hvor viden lettere kan deles, skaber af og til også en usikkerhed hos parterne om ansvar og ophavsrettigheder.

En bygherre der fra starten har fået klargjort sine ambitioner for udnyttelsen af de digitale muligheder, kan sikre en effektiv tilrettelæggelse af byggeprojektet fra udbud, udførelse og efterfølgende drift. Bygherrekrav til brugen af digitale værktøjer og bygherrers bevidste valg i forhold til organisering, kommunikation og aftaleforhold er afgørende for et mere effektivt byggeri. Det bidrager også til større tryghed i anvendelsen af de digitale værktøjer, herunder viden om ydelses-, ansvars- og risikofordelingen ved digitalt byggeri.