Analyse af bygnings- og materialepas

Større viden om materialers indhold og placering i en bygning vil give bedre mulighed for bæredygtig drift og vedligehold af bygninger, ligesom det giver bedre mulighed for genbrug og genanvendelse.

Som en del af indsatsen for et mere bæredygtigt og ressourceeffektivt byggeri har Teknologisk Institut (TI) udarbejdet en analyse af bygnings- og materialepas og hvordan det ville kunne udformes for Bolig- og Planstyrelsen (BPST).
 
Et bygningspas kan ses som en registrering af hvilke byggematerialer, der er anvendt i et bestemt byggeri, hvor et materialepas indeholder oplysninger om det enkelte byggemateriale, herunder f.eks. holdbarhed, farlige stoffer, genbrugsmuligheder mv. Tanken er, at det i udgangspunktet skal være digitalt og følge bygningen i hele dens levetid.
 
Analysen afdækker eksisterende viden om bygnings- og materialepas fra ind- og udlandet. Gennem dialogmøder og en spørgeskemaundersøgelse har analysen også inddraget byggebranchen for at afdække hvilke potentialer og udfordringer, de ser som særligt relevante i en dansk kontekst.
 
Analysen viser, at der eksisterer mange initiativer, som relaterer sig til emnet, men hvor bygnings- og materialepas beskrives på forskellige måder og med en varierende grad af kompleksitet. I tilfælde af et fremtidigt udviklingsarbejde bør der skabes en fælles forståelse blandt byggeriets aktører og sikre, at det tænkes sammen med eksisterende udviklingsarbejde.
 
Analysen anbefaler, at en fremtidig løsning startes enkelt, og derefter stiger i kompleksitet. En løsning bør tage udgangspunkt i kendte klassifikationssystemer i byggeriet og for produkter, således at et bygnings- og materialepas er med til at sikre en klar og entydig kommunikation mellem byggeriets parter. Det er endvidere vigtigt at der skabes sammenhæng til udviklingen indenfor det digitale byggeri, herunder BIM-løsninger og digitale logbøger.