Foto: Jonas B. Whitehorn

CASE: Digitaliseringsstrategi giver boligselskab årlig besparelse på 10 mio. kr.

Boligselskabet Sjælland, marts 2017

Projektgennemførelse:

Boligselskabet Sjælland lancerede i marts 2017 en digitaliseringsstrategi for deres drift, administration og byggeri. I strategien er der udpeget mere end 100 områder, der har digitaliseringspotentiale. Målet med strategien er at effektivisere drift og administration og skabe bedre kundeoplevelser gennem bl.a. selvbetjeningsmuligheder. 

Den digitale metode:

Digitaliseringsstrategien indebærer bl.a. en investering i automatiske digitale processer, fælles data og datastruktur, samlet integration og organisatoriske løsninger. Boligselskabet arbejdede før med en del uafhængige it-systemer, der ikke havde fælles datastruktur. Det førte ofte til dobbeltarbejde, hvilket strategien skal gøre op med. Eksempelvis oplevede boligselskabet, at det var vanskeligt at overføre de valg og ønsker, som beboerne havde indtastet i selvbetjeningssystemet, til andre systemer, der håndterer de heraf afledte opgaver. 
Tanken er ikke, at boligselskabet kun skal have et system. I stedet har de skabt en datastruktur, der skal sikre, at de forskellige systemer kan udnytte de samme data. Et program vil herefter stå for at flytte data fra et system til et andet. Det er dog ikke alle flytninger, der kan foregå automatisk, hvorfor programmet vil levere en fejlliste over de ting en person manuelt må forholde sig til.  

Udbytte af den digitale metode:

Boligselskabet Sjælland har identificeret mere end 100 administrative opgaver, der kan effektiviseres ved en digitalisering. Besparelserne ved digitaliseringen af bygningsmassen hentes ved bl.a. bedre udbudsgrundlag og reducerede udgifter til istandsættelse. Boligselskabet forventer at digitaliseringen af bygningsmassen, drift- og bygningsvedligeholdelse og administrative opgaveløsning i alt kan give en besparelse på over 10 millioner kroner årligt.