Rapport om digital og bæredygtig bygningsdrift

Rapport udarbejdet af driftsherrerådgiveren, fm3, for Bolig- og Planstyrelsen kaster lys over, hvordan digitale løsninger kan skabe mere effektiv drift og bæredygtigt vedligehold af bygninger.

Bygninger udgør en stor del af nationalformuen, og drift og vedligeholdelse af bygninger har derfor stor samfundsøkonomisk betydning. Samtidig er bygningers klimaaftryk stort og bliver kun større, hvis driften er ineffektiv eller hvis vedligeholdelsen ikke sker rettidigt.
 
Rapporten stiller skarpt på en række potentialer og barrierer ved digital bygningsdrift, herunder hvordan digitaliseringen af bygningsdriften kan understøtte bedre planlægning og effektiv styring, som kan nedbringe omkostninger og øge kvaliteten.
 
Derudover giver rapporten fem løsningsforslag til hvordan branchen kan styrke brugen af digitale muligheder. Et af løsningsforslagene er at forbedre betingelserne for brugen af sensorer, der måler og monitorerer data om f.eks. bygningsdeles tilstand, indeklima og energiforbrug. Det kan bidrage til viden om byggeriet, så det f.eks. bliver muligt at forlænge bygningsmaterialers levetid, minimere energiforbruget og forbedre brugeroplevelsen.

Rapport - Skab bedre drift, bæredygtigt vedligehold og optimale tilstandsvurderinger Skab bedre drift, bæredygtigt vedligehold og optimale tilstandsvurderinger (pdf)