Undersøgelse af Danmark i 3D - en national 3D-model

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er i gang med at kortlægge behovet, anvendelsesmuligheder og merværdien ved en potentiel landsdækkende 3D-model af landets bygninger – “Danmark i 3D”.

Bolig- og Planstyrelsen (tidligere Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen) og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) afholdte sammen en workshop om anvendelsesmulighederne ved en potentiel national 3D-model for byggesektoren den 31. oktober 2019, hvor der også var mulighed for at afprøve SDFEs prototype.

Deltagerne fremhævede bl.a., hvordan en 3D-model kan understøtte analyser af ledige byggegrunde, flowanalyser ved store arrangementer, mere effektiv byplanlægning, analyse af en bygnings vind- og dagslysforhold eller understøtte tilrettelæggelse af logistikken omkring en byggeplads.

“Danmark i 3D” vil omfatte placeringen af alle GeoDanmark-bygninger i forhold til hinanden indsat i landets terræn (Danmarks Højdemodel) og have mulighed for kobling til brugernes egne data samt andre offentlige registre som f.eks. BBR, CVR og Danmarks Adresseregister. Såfremt der træffes beslutning om etablering af “Danmark i 3D” vil det skulle udstilles som et løbende ajourført, autoritativt og frit tilgængeligt datasæt.

Formålet med workshoppen var at samle repræsentanter fra byggesektoren til at diskutere, hvordan en potential national 3D-model kan udformes, så byggesektoren kan anvende den i fremtidens digitale byggeri og bæredygtig byudvikling. Diskussionerne blev samlet op i et notat til brug for SDFEs videre arbejde.