Afdækning af branchens digitale kompetencebehov

Ny analyse giver overblik over behovet for digitale kompetencer i byggeriet.

Efterspørgslen efter digitale kompetencer hos otte forskellige fagligheder er nu kortlagt og analyseret. Formålet er at undersøge, om de digitale kompetencer, som byggebranchen efterspørger, udbydes på de danske uddannelsesinstitutioner – både nu og frem mod 2030.

Analysen viser, at mange virksomheder i dag har svært ved at rekruttere de rette digitale kompetencer. Det er særligt rådgiverne i byggebranchen, der efterspørger digitale kompetencer inden for software til at designe og projektere byggeri, f.eks. Building Information Modelling (BIM).

Mindst er efterspørgslen efter digitale kompetencer hos de udførende. Når f.eks. murere og tømrere efterspørger digitale kompetencer, er det ofte til at løse administrative opgaver eller til fx at kunne anvende en tablet til at slå tegninger op ude på byggepladsen.

Vurderingen er, at udbuddet af uddannelser på nuværende tidspunkt matcher kompetencebehovet. Frem imod 2030 vil det særligt være generelle kompetencer inden for f.eks. Excel, administrative systemer og tablets, som vil blive efterspurgt. Behovet for kompetencer inden for software til design og projektering vil fortsat stige, og potentielt overstige udbuddet på uddannelsesinstitutionerne.

Analysen er udarbejdet af Højbjerre Brauer Schultz på opdrag fra Bolig- og Planstyrelsen og Realdania.