Foto: Byg til Vækst

CASE: Undervisning i digitale værktøjer optimerede byggeprocessen

Byggeperiode: 2014–2017
Bygherre og byggeledelse: KPC

Projektgennemførelse

Med en overordnet ambition om en reduktion af byggeperioden, spild og konflikter, og bedre trivsel gennem øget samarbejde, gennemførte KPC byggeriet af ODEON, Odenses nye musik-, teater og konferencehus, med en række digitale værktøjer og arbejdsmetoder med særligt fokus på selve byggepladsen og Lean-metoder. For sikre at de digitale kompetencer var til stede, blev der udbudt kurser i brugen af relevante digitale værktøjer hos såvel ledelsesniveauet som det udførende led. 

Den digitale metode 

Med henblik på at entrepriselederne sammen kunne planlægge de forskellig byggefasers aktiviteter, blev de tidligt i byggeriet introduceret til et digitalt planlægningsprogram. Den fælles planlægning betød bl.a., at de forskellige virksomheder fik et overblik over hvilke virksomheder, der var planlagt til at være på pladsen på et givet tidspunkt. 
 
De forskellige virksomheder blev yderligere tilbudt et kursus i brugen af digitale værktøjer, hvor de blandt andet blev undervist i brugen af tablets for øget adgang til projektets data og for at kunne dokumentere og kvalitetssikre det udførte arbejde. Undervisningen havde også fokus på at øge virksomhedernes mulighed for at deltage i digitalt udbud i fremtidige projekter.  

Udbytte af den digitale metode 

Ifølge en evaluering fortaget af Byg til Vækst, var den digitale planlægning af projektet en af hovedårsagerne til, at der kunne opnås en reduktion af spildtid og at der var færre af de traditionelle konflikter, man ellers kan finde på en byggeplads. Håndværkeren og byggelederne kunne således rapportere tilbage, at de selv mente, at de havde reduceret spildtiden med mellem 7-20 pct. 
 
Ligeledes har ajourførte data, som blev gjort tilgængelig via tablets, betydet en bedre kommunikation mellem byggelederen og sjakkene. Dette skabte en reduktion i konfliktsituationer mellem fagentreprenørerne, og de adspurgte håndværkere følte at de i højere grad havde indflydelse på eget arbejde, da de nu havde adgang til data og kunne træffe beslutninger både i samarbejde med eget sjak og sjakkene imellem.
 
Endeligt viste en opgørelse af forholdet mellem, hvor mange regninger KPC har fremsendt til entreprenører for misvedligeholdte aftaler, og hvor mange regninger KPC har modtaget fra entreprenører, der kan henføres til byggeledelsens dårlige planlægning, at der ikke blev fremsendt nogle modkrav som følge af hverken misligholdte aftaler eller dårlig planlægning. I de tilfælde hvor der var sket misligholdelse eller dårlig planlægning, var parterne således enige om forløbet.
De gode resultater for Odeon-projektet kan også føres tilbage til, at de digitale værktøjer og Lean-metoden var blevet gjort tilgængelige for byggeledelsen og de udførende gennem opkvalificeringskurser.