Mere forskning og innovation i digitalt byggeri

Med en overordnet ambition om at sikre mere forskning og innovation i digitalt byggeri, inviterede Bolig- og Planstyrelsen til rundbordssamtale den 5. september 2019.

Rundbordssamtalen samlede en bred gruppe af repræsentanter fra byggebranchen for at drøfte den nuværende tilstand for forskning og innovation samt fremtidige mulige indsatser på området. 
Rundbordssamtalen resulterede i et fælles inspirationsoplæg til brug for branchen, forskningsintuitioner og myndigheder. Inspirationsoplægget belyser områder, hvor der er behov for yderligere innovation og forskning, før digitaliseringen for alvor kan tage fart. 
I inspirationsoplægget foreslås det blandt andet:

  • at udvikle evalueringsværktøjer for økonomiske gevinster ved digitale arbejdsmetoder i byggeprojekter
  • at igangsætte tværfaglig forskning med socialvidenskaberne med fokus på implementering af teknologi og innovative arbejdsmetoder i byggeprocesser
  • at undersøge hvordan fx generativ design og automatisering kan give bedre beslutningsgrundlag. 

 

Styrelsen har på baggrund af rundbordssamtalen igangsat en undersøgelse om opgørelse af fejl og mangler i byggeriet. Det er håbet, at oplægget vil inspirere byggesektoren til også at igangsætte projekter. 

Deltagende virksomheder og organisationer i arbejdet

MT Højgaard, Teknologisk Institut, Syddansk Universitet, Realdania, CN3, Dansk Brand- og sikringstekniks Institut, Aalborg Universitet, VIA University College, NIRAS, Chalmers University of Technology, Kunstakademiets Arkitektskole, Dansk Byggeri, BIM Equity, BUILD, Rambøll, COWI, Innovationsfonden, BLOXHUB, Arkitema, Henning Larsen Architects, Uddannelses- og Forskningsministeriet, HDLab.

Spørgsmål eller input?

Hvis du har spørgsmål eller inputs til indsatsen for mere forskning og innovation i digitalt byggeri, er du velkommen til at tage fat i Fuldmægtig Anders Brodersen Jensen på nedenstående mail eller telefon 41 78 05 53.

 anbr@tbst.dk