Rapport om udbud med mængder

Analyse afdækker byggebranchens udfordringer med udbud med mængder og giver tre anbefalinger til en ny fælles praksis, som kan understøtte en effektivisering af byggeriet.

Udbud med mængder er et område med stort potentiale for effektivisering, hvis man formår at udnytte data fra BIM.

Udbud med mængder betyder, at bygherre i udbudsmaterialet angiver mængderne på materialer og ydelser samt de informationer, en entreprenør har brug for til prissætning af arbejderne. Det kan f.eks. være data om, hvor højt arbejdet på en bygningsdel foregår.

Hensigten er at øge konkurrencen på pris på materialer og arbejdets udførelse og mindske betydningen af evnen til at opmåle og fastlægge mængder. Det giver alt andet lige lavere transaktionsomkostninger og dermed lavere pris på byggeriet.

Potentialerne til trods er det endnu ikke lykkedes at etablere en fælles praksis for udbud med mængder. Molio og Bygherreforeningen har nu udarbejdet en rapport for Bolig- og Planstyrelsen og Realdania, som både belyser branchens udfordringer med udbud med mængder og de fællestræk, der gør sig gældende for de tilfælde, hvor det virker.

Rapporten adresserer bl.a. udfordringer med at placere ansvar for mængderne og det manglende teknisk fælleseje på området. Den giver tre anbefalinger til branchen:

• Find løsninger for hvert fag, der tager udgangspunkt i fagets specifikke opmålingsregler, produktkataloger, vilkår og betingelser
• Udbudsmaterialet skal og kan forenkles og forkortes
• Ikke alle udbud egner sig til at have mængder med på tilbudslisten, bl.a. tidlige udbud, ved entreprenør- og leverandørprojektering og i komplekse udbud

Anbefalingerne kan både implementeres i enkelte projekter og der kan igangsættes et udviklingsarbejde for at forbedre det tekniske grundlag. Sidstnævnte vil understøtte en mere forudsigelig juridisk tilgang til ansvar for mængder, hvilket lige nu hindres af, at der mangler teknisk fælleseje på området, som man kan basere aftalerne på.

Rapporten er skabt på baggrund af interviews og en nøje analyse af udbudsmaterialet fra syv cases, som både belyser traditionelle udbud med mængder og cases, hvor mængder forekommer i nyere kontraktformer med samarbejdsaftaler, strategiske samarbejder, m.v. Endelig ser rapporten også på praksis i andre lande.