Klarlægge juridiske rammer for digitalt byggeri

Forskningsprojekt ved Københavns Universitet skal afdække de juridiske udfordringer ved anvendelse af BIM og IT-teknologi generelt i internationale bygge- og anlægsprojekter.

Forskningsprojekt ved Københavns Universitet skal afdække de juridiske udfordringer ved anvendelse af BIM og IT-teknologi generelt i internationale bygge- og anlægsprojekter.

BIM står for bygningsinformationsmodellering og kan defineres både som en digital, geometrisk repræsentation af bygning og en arbejdsmetode til at styre informationer og data, som knyttes op til den digitale bygningsmodel, i et byggeprojekt. Sammen med IT-teknologi generelt anvendes BIM i et hidtil uset omfang i byggeriet til at udveksle information. Denne videndelingen på tværs af aftaleskel medfører imidlertid usikkerhed om bl.a. ejerskab til idéer, fordelingen af ydelser og ansvar for fejl i byggeriet.

Derfor støttes et forskningsprojekt ved Københavns Universitet, ”BIM International”, der skal afdække juridiske udfordringer ved anvendelsen af BIM i internationale bygge- og anlægsprojekter, og hvor BIM i øvrigt anvendes i flere indbyrdes afhængige kontraktforhold og handelsforhold på tværs af landegrænser.