Demonstrationsprojekt - Integreret samarbejde igennem effektiv teknologi

Demonstrationsprojekt skal vise gevinsterne ved digitalt samarbejde i byggeriet. Formålet er at vise, hvordan digitale samarbejder i byggeprocessen sikrer, at bygherre får mest bæredygtighed og kvalitet for pengene og til den aftale tid.

Den socialfaglige institution Bagsværd Observationshjem, der er en del af Landsforeningen LIVSVÆRK, står foran en større ombygning. Ombygningen skal sikre moderne rammer for nye måder at arbejde med børne- og familiepleje på. Samtidig fungerer institutionen både som hjem og arbejdsplads, og derfor skal bygningens indretning være fleksibel. 

Under ombygningen skal det desuden være muligt både at bruge og bo på institutionen. Det stiller store krav til at planlægningen og koordineringen af byggearbejderne. 

Bygherren, LIVSVÆRK, vil sammen med BAUHERR, HD Lab og Værdibyg bruge ombygningen til at vise, hvordan man får et bæredygtigt byggeri til rette pris og kvalitet ved at bruge de digitale muligheder til at styrke samarbejdet i projekterings- og byggeprocessen. Projektet kalder de ”Integreret samarbejde med effektiv teknologi”. 

I projektet vil de afprøve og færdigudvikle en samarbejdsmodel, hvor fx de udførende virksomheder inddrages tidligt i designfasen. Desuden vil der være fokus på at skabe balance i deling af ansvar, risiko og honorering. Projektet vil i udstrakt grad bruge digitale værktøjer til at understøtte den tværfaglige koordinering og de bæredygtige tiltag.

Projektet vil fx bruge laserscannere og droner i projekteringen, og Virtual Reality vil understøtte beslutningsprocessen for og kommunikationen mellem bygherre og brugere. Herudover udvikles der et kompetenceprogram, så alle involverede får de nødvendige kompetencer til at indgå i de digitale samarbejdsprocesser i projektet. Derudover vil man også eksperimentere med nye teknologiske løsninger og automatisering af en række processer. Projektet vil bl.a. arbejde på en løsning for digitale bygningsmodeller, hvor man løbende kan se konsekvenser af materialevalg, rumdisponeringer m.v. på byggeriets samlede klimapåvirkninger.

Et vigtigt formål med demonstrationsprojektet er at indhente praktiske erfaringer fra brug af samarbejdsformer og digitale løsninger, der fremmer et mere effektivt og bæredygtigt byggeri. Derfor vil projektet følges af en evaluator, så erfaringerne opsamles og formidles.

Projektet gennemføres som et af de sidste initiativer, der mangler at blive implementeret i Strategi for digitalt byggeri, og løber frem mod 2022. Samlet skal det munde ud i en konkret model med tilhørende manual for integreret samarbejde og understøttende teknologi. Model og manual vil blive stillet til frit til rådighed for alle fremtidige byggerier.