Vejledning til bygherre om anvendelse af informations og kommunikationsteknologi (IKT)

Bygningsstyrelsen har i forbindelse med udgivelse af Bygherrevejledning 2019 udvidet deres formidling af erfaringer med IKT som statens bygherre.

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er en samlet betegnelse for teknologi, der gør det muligt for brugere at få adgang til, redigere og gemme information. Gennem IKT-bekendtgørelserne defineres en række krav som offentlige og almene bygherre skal stille til deres leverandører i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter over en vis entreprisesum. Formålet er at øge produktiviteten i det offentlige byggeri og den efterfølgende drift, og løfte IKT-anvendelsen i den danske byggesektor generelt gennem høje og ensartede krav fra offentlig side over for byggeriets leverandører.


Strategi for digitalt byggeri bebudede en større vejledningsindsats til bygherrer om anvendelse af digitale værktøjer. Som led heri har Bygningsstyrelsen skrevet uddybende vejledning til Bygherrevejledning 2019 om bl.a. IKT-ledelse, rammerne for udveksling af data, digitalt udbud og digital aflevering til drift. Vejledningerne kan bl.a. bruges til at tilrettelægge og styre et byggeprojekt bedst muligt i de enkelte byggefaser.